چاپ سلفون

چاپ سلفون

سلفون جنسى شفاف میباشد با قابلیت چاپ از رو و دوخت مقاوم که کیفیت و قیمت پایینترى به نسبت ترس دارد و بصورت روده اى و یا لوله اى تولید می شود.

به همین دلیل امکان چاپ حرفه اى بر روى آن نیست اما به دلیل قیمت مناسب و امکان تولید آن بمقدار کم بسیار بصرفه و اقتصادى می باشد.

چاپ سلفون لوازم خودرو

چاپ سلفون سفره یکبار مصرف

چاپ سلفون متفرقه

چاپ سلفون نان

چاپ سلفون لوازم بهداشتى

چاپ سلفون پوشاک

چاپ سلفون دستکش